Welkom / Wolkom!
Stellingwerf Inkoopadvies Infra

Introductie Douwe

Stellingwerf Inkoopadvies Infra
Introductie

"...Douwe Stellingwerf heeft al de gestelde doelen behaald..."

Heeft u tijdelijk versterking nodig in uw inkoopteam/inkooppakket? Stellingwerf Inkoopadvies Infra helpt u met inkoopstrategie, marktconsultatie, aanbestedingen en contractering.

Douwe Stellingwerf

Ik beschik over ruim 25 jaar inkoopervaring, actuele inkoopkennis en een bewezen trackrecord als technisch inkoper, strategisch inkoper, hoofd inkoop en freelance inkoper GWW.
Als senior inkoop professional kan ik uw inkoopdoelstellingen verwezenlijken in opdracht, maar ook op interimbasis.

Expertises zijn:

 • Inkoopadvies GWW
 • Inkoopadvies Bouw
 • Europees aanbesteden
 • (Contra)expertise contractvormen Infra
 • Aanbestedingswet
 • Overheden
 • Energie
 • Gezondheidszorg
Uitvoeringsvorm:
 • In Opdracht
 • Ad Interim
Stellingwerf Inkoopadvies Infra

Portfolio

Stellingwerf Inkoopadvies Infra Luco Boot

Sluiscomplex Weurt

Stellingwerf Inkoopadvies Infra Luco Boot

Sluiscomplex Heumen

Publieke sector

renovatie kunstwerken, strategievorming en begeleiding Europese aanbestedingen

“ In het domein van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016) heb ik bijgedragen aan het voorbereiden van meerdere bovendrempelige en onderdrempelige GWW-aanbestedingen ten behoeve van renovatie en groot onderhoud van kunstwerken, zowel bruggen als sluizen. Dit in samenwerking met de vijf gebruikelijke IPM-rollen.

De werkzaamheden richtten zich op strategievorming (scherpstellen doelstellingen, marktanalyse, marktconsultatie, samenstellen inkoopplan), samenstellen aanbestedingsdossiers en begeleiding van Europese aanbestedingen, zowel de openbare procedure, de concurrentiegerichte dialoog als de niet-openbare procedure.

Contractering middels diverse contractvormen: D&C, E&C, prestatiecontract. ”


Stellingwerf Inkoopadvies Infra

Douwe (ing. D.) Stellingwerf Stellingwerf Inkoopadvies Infra


Stellingwerf Inkoopadvies Infra

Foto: Ezra Stellingwerf

Stellingwerf Inkoopadvies Infra

Semi-publieke sector

Energietransport & distributiebedrijven.

“ In het domein van netwerkbedrijven heb ik bijgedragen aan het voorbereiden van tientallen infra aanbestedingen, aanleg, onderhoud en amovering.

Dit omvatte zowel bovengrondse netwerken (lijnverbindingen), als ondergrondse netwerken (kabels en leidingen) en daarnaast ook bouw- en installatiewerkpakketten en bodem- en asbestsaneringen.

Qua netwerken zowel elektriciteit (middenspanning en hoogspanning), als (bio)gas, als warmtenetwerken.

Qua aanbestedingen zowel Europees als nationaal (niet openbaar, openbaar, Erkenningsregeling), hoofdzakelijk gericht op Werken, maar ook op gerelateerde diensten. Ervaring met Best Value Procurement en met duurzaam inkopen (BPKV).

Samenwerkingsvormen en contractvormen: Samenwerkingsovereenkomsten, Bouwteam, Raamovereenkomsten, projectovereenkomsten (UAV GC en UAV), intentie-overeenkomsten. Ook Engelstalige contractering. ”


Stellingwerf Inkoopadvies Infra

Douwe (ing. D.) Stellingwerf Stellingwerf Inkoopadvies Infra
Stellingwerf Inkoopadvies Infra

foto: Douwe Stellingwerf

Warmtenetten

Warmtetransport en warmtenetten.

“ Regionale en lokale warmtenetten nemen een belangrijke plaats in in de energietransitie, respectievelijk warmtetransitie. Mijn ervaring en betrokkenheid bij de inkoopaanpak omvat tien jaar teamwerk in voorbereiding en begeleiding van aanbestedingen.

Reeds vanaf 2008 zette Nijmegen in op de aanleg van een warmtenet, met gebruikmaking van restwarmte van de nabijgelegen ARN-afvalenergiecentrale.

Meerdere warmte infraprojecten volgden, zoals te Hengelo en Zaandam.

De Regionale Energie Strategieën brengen warmte-oplossingen in kaart.

Aarzel niet om van mijn ruime marktkennis en aanbestedingskennis gebruik te maken. ”


Stellingwerf Inkoopadvies Infra

Douwe (ing. D.) Stellingwerf Stellingwerf Inkoopadvies Infra
Stellingwerf Inkoopadvies Infra

Overige projecten

Inkoop Facilitair, Huisvesting en Zorg.

“ Een drietal jaren heb ik als kwartiermaker gewerkt aan het opzetten van een inkoopafdeling in de zorg.

Het motiverende is dat er snel 'quick wins' zijn te vinden, waardoor je inzet zich voor de instelling meervoudig terug verdient.

Ik heb ook kennis opgebouwd over facilitaire inkoop en huisvesting en daarbij ook resultaten behaald, variërend van hovenierswerk tot legionellabeheer en drukwerk. ”


Stellingwerf Inkoopadvies Infra

Douwe (ing. D.) Stellingwerf Stellingwerf Inkoopadvies Infra
Inkoopadvies Overheden: Energie en Infra

Trackrecord

Stellingwerf Inkoopadvies Infra

Strategisch Inkoper Infra

in de schaarse technische markt afdoende capaciteit gevonden, door op te halen wat marktpartijen 'beweegt'. Langjarige contracten met continuïteit en ontwikkelpotentieel. Value for money;
de gunningcriteria conform Gids Proportionaliteit proportioneel gemaakt per marktsegment; tevens verduurzaamd, waardoor de aannemerij prestaties meerwaarde bieden voor de bedrijfsdoelstellingen (circulariteit, arbeidsparticipatie, energietransitie, omgevingsimpact);
inkoopteams hierin meegenomen, pilots, interne en externe evaluaties opgezet, leerlus toegepast;
versterking van het bewust bezig zijn met het vak en continue stimulans om te blijven verbeteren.

Stellingwerf Inkoopadvies Infra

Hoofd Inkoop (Zorginstelling)

opzetten inkoopafdeling;
draagvlak gecreërd voor centraal inkopen door
realiseren resultaten, flinke besparingen, primair voor 'non-emotie' spend, energie-inkoop, telecom en afvaldienstverlening;
invoeren van inkoopcommunicatie, nieuwsbrief, bijeenkomsten, werkbezoeken aan locaties;
opzetten van pilots en vervolgens verbreding na verkregen resultaten en draagvlak. 'Money talks'.
de aantrekkingskracht van werken in het inkoopveld versterkt, toegevoegde waarde uitgeoefend als intermediaire rol tussen markt en primaire proces. Collegae wilden graag onderdeel uitmaken van het opgebouwde inkoopteam.

Referenties

Referenties

“ Douwe is een zeer ervaren inkoper.

Hij heeft alle kennis en competenties in huis om de rol van strategisch inkoper succesvol te vervullen.

Douwe is bijzonder resultaatgericht en houdt ervan met concrete zaken bezig te zijn.
Hij is in staat en bereid om ook werkzaamheden aanpalend aan strategische inkoop te vervullen als dat helpt het doel tijdig te bereiken.

In de periode waarin ik met hem heb gewerkt heeft hij de gestelde (jaar-)doelen dan ook bereikt.

Douwe heeft laten zien over adaptief vermogen, veerkracht en wendbaarheid te beschikken.

Hij is een markante persoon met speciaal gevoel voor humor. Ik heb met erg veel plezier met Douwe gewerkt. ”

Stellingwerf Inkoopadvies Infra
Philip Wolffers BSc MBA Interim Manager inkoop Aannemerij | Alliander
februari 2017 - november 2018

“ Douwe Stellingwerf was werkzaam voor ons bedrijf gedurende 11 jaar. (2009-2020). Hij heeft gedurende deze periode de volgende werkzaamheden verricht:

begeleiden en uitvoeren van diverse aanbestedingen voor civiel en montage technische werkzaamheden;
uitvoeren van marktonderzoeken en leveranciersgesprekken;
opstellen van strategieën en sourcingplannen voor diverse projecten;
verzorgen van de accountrol voor diverse bedrijfsonderdelen;
inkoop gerelateerde innovaties waaronder Best Value Procurement.

Concrete inkooptrajecten waaraan hij heeft gewerkt zijn ondermeer de installatie van slimme meters, de aanleg van hoogspanningkabeltracés, hoogspanningslijn-verbindingen en warmtenetten. Douwe was een betrokken en enthousiaste collega die zijn werkzaamheden inhoudelijk goed op orde had, de aannemersmarkt goed kende en gedreven was om continue te verbeteren. ”

Stellingwerf Inkoopadvies Infra
Frits Wolters Manager Inkoop a.i. | Alliander

“ Douwe is - behalve een prettige collega en teamspeler - deskundig en ervaren in inkoop.
Steekwoorden: integer, intelligent, betrouwbaar en 'n gezonde dosis humor. Groot netwerk in disciplines water, energie, infra, maar ook zorg en overige zaken.
Ik heb erg prettig met Douwe samengewerkt! ”

Stellingwerf Inkoopadvies Infra
Gert-Jan (ing. G.J.H.M. Wientjens) Contractmanager Rijkswaterstaat
productielijn ON B Bruggen

“ Douwe is een ervaren inkoopprofessional, die met kennis van zaken en de nodige humor en zelfrelativering goede en effectieve relaties opbouwt met zijn leveranciers en zijn interne collega's die leveranciers nodig hebben.
Douwe is betrouwbaar en competent. ”

Stellingwerf Inkoopadvies Infra
Ir. Rob Beukeboom Manager Inkoop bij Gasunie

“ Op basis van de samenwerking tussen Gasunie en Liander in het Waddengebied heeft Douwe Stellingwerf jarenlang invulling gegeven aan strategische en tactische inkoop. Douwe is een uiterst professionele inkoper en is plezierig in de omgang.
Het bereikte stabiele maritieme meerjarencontract is het resultaat van een gedegen contractingproces, waar maatschappelijk verantwoord ondernemen en een gezonde meerjarenrelatie tussen alle partijen sterk tot uiting komt. ”

Stellingwerf Inkoopadvies Infra
Robert Hoekstra Projectleider | Gasunie

“ Ik heb meerdere jaren met Douwe gewerkt en zie hem als een zeer ervaren inkoper.
Hij heeft binnen onze organisatie de rol van strategisch inkoper succesvol ingevuld, zowel met binnenlandse als buitenlandse partijen.
Douwe is resultaatgericht en houdt ervan met concrete zaken bezig te zijn.
Afspraak is afspraak bij Douwe en zo zorgt hij ervoor dat de te contracteren partijen ook tijdig beschikbaar zijn.
Ik heb met erg veel plezier met Douwe gewerkt. ”

Stellingwerf Inkoopadvies Infra
Rob Meijers manager unit hoogspanningslijnen | Qirion
Contactgegevens

Neem gerust contact opStellingwerf Inkoopadvies Infra
Douwe Stellingwerf (ing. D.)

Weddehoenlaan 3
7471 ME   GOOR
(Hof van Twente)

Routebeschrijving

KvK 7665 8074

06 - 8390 3277

info@stellingwerfinkoop.nl

www.stellingwerfinkoop.nl